Prisliste

Depositum udgør kr. 800,- og dette afregnes ved underskrivning af lejekontrakten.
Den resterende del af lejebetalingen samt evt. kontingent afregnes ved nøgle overdragelse, og inkluderer el, vand, varme, grønne afgifter, renovation og slutrengøring.

OBS: I følge brandmyndighederne må der højest opholde sig 150 personer i huset!

 

Lejen omfatter:Pris:
Store sal, scene, balkon, skænkestue, 15 borde, 75 stole (70 prs.)2400,-
Lille sal på 1. sal med skænkestue (30 prs.)2100,-
Hele huset 2800,-
Musik anlæg (Forstærker/Cd-afspiller/Højtalere)300,-
1 års medlems-kontingent (for ikke-medlemmer)100,-
Ekstra kuverter, hvis man er mere end 70 personer – pr kuvert:25,-

 

“Låsning” af dagen før/efter til egen dispositionPris:
Låsning dagen før, undt. lørdag (nøgle fra kl. 15)500,-
Låsning lørdag, før (nøgle fra kl. 15) eller efter1000,-
Låsning dagen efter, alle dage undt. lørdag500,-