Prisliste – gl.

Lejen omfatter:

Store sal, scene, balkon, skænkestue, 15 borde, 75 stole (70 prs.):
Lille sal på 1. sal med skænkestue (30 prs.):
Hele huset:
Musik anlæg (Forstærker/Cd-afspiller/Højtalere):
1 års medlems-kontingent (for ikke-medlemmer):
Ekstra kuverter, hvis man er mere end 70 personer – pr kuvert:.

Pris:

2400,-
2100,-
2800,-
300,-
100,-
25,-

Depositum udgør kr. 800,- og dette afregnes ved underskrivning af lejekontrakten.
Den resterende del af lejebetalingen samt evt. kontingent afregnes ved nøgle overdragelse, og inkluderer el, vand, varme, grønne afgifter, renovation og slutrengøring.

OBS: I følge brandmyndighederne må der højest opholde sig 150 personer i huset!

“Låsning” af dagen før / efter til egen disposition:

Låsning fredag (nøgle fra kl. 15.00):
Låsning lørdag (nøgle fra kl. 15.00):
Låsning dagen efter arr., alle dage undt. lørd.:

Pris:

500,-
1000,-
500,-