Medlem af forsamlingshuset?

Alle, der ønsker at støtte op om forsamlingshuset og de aktiviteter, der foregår omkring det, opfordres til at melde sig ind i Foreningen Alsted Forsamlingshus.

Kontingentet er 100 kr. årligt pr. medlemskab; ud over at du som medlem har indflydelse på forsamlingshusets fremtid, får du også rabat ved leje af lokaler, idet ikke-medlemmer opkræves et gebyr oven i lejeprisen.

Hvis du ønsker at blive medlem af forsamlingshuset, kan indmeldelse ske ved betaling af kontingent via MobilePay til 18789 – skriv “Kontingent” og navn(e) i kommentaren.

Har man ikke MobilePay, kan man skrive sig til vores kasser på Bente4173@gmail.com