Varme og fondsmidler til forsamlingshuset!

Bestyrelsen arbejder på at give forsamlingshuset en grønnere profil – konkret udmøntet i, at vi ønsker at få en fremtidig varmeløsning, der både tilgodeser miljøet, og forsamlingshusets økonomi.

Vi har i den forbindelse været lidt udfordrede af, at vores gamle oliefyr mente, at det havde aftjent sin værnepligt, og egentlig var mest stemt for at hæve sin velfortjente pension – og den langsigtede løsning ikke lige var klar til at springe ind og overtage tjansen.
Men i kraft af et par af forsamlingshusets hjælpsomme og kreative støtter, er det lykkedes at overtale oliefyret til at holde skansen, indtil kontrakten med dets afløser falder på plads …. 🙂

Desuden har vi planlagt renoverings arbejde i huset – gulvet i store sal trænger til slibning og lakering.  Takket være vores gode kontakter, har vi velvillige sponsorer til dette projekt: XL-byg i Sorø låner os slibemaskiner, og Junkers sponserer gulvlak – tusind tak til såvel kontakter som sponsorer!

Sidst, men ikke mindst: Forsamlingshuset har fået bevilget 10.000 kr. fra Egholt fonden, som vil blive anvendt til at gøre vores kommende arrangementer endnu mere underholdende!