Kategoriarkiv: Bestyrelsens klumme

Sommer-status….

Selv om sommer-perioden traditionelt er lav-sæson for aktiviteter i forsamlingshus-regi, ligger vi skam ikke på den lade side…

Sidste arrangement inden ferien, sognedagen, var en stor succes og ikke mindre end 120 mennesker var samlet til spisning i forsamlingshuset.
Og spist blev der – blandt andet 39 kg svinekam, 35 kg kartofler, 16 agurker, 24 salat hovedet, 10 kg rabarber og så lige 15 liter sovs, der forsvandt som dug for solen:

sognedag

Stor tak til de velvillige bidragsydere, der havde sponseret lokalt dyrkede råvarer – og selvfølgelig til vores trofaste madhold for den glimrende tilberedning!

De planlagte renoveringsopgaver er nu vel overståede:  Gulvet i den store sal er slebet og lakeret – takket være vores handymand Ib Nielsen, der ene mand udførte denne store opgave.

Endelig har vi, som omtalt i sidste nyhedsbrev, fået afsluttet den foreløbige opgradering af varmeanlægget, så både fyr og kedel nu er miljøgodkendte.

Fortsat god sommer – vi glæder os til at se jer til grill-festen d. 8. august! 🙂

 

Varme og fondsmidler til forsamlingshuset!

Bestyrelsen arbejder på at give forsamlingshuset en grønnere profil – konkret udmøntet i, at vi ønsker at få en fremtidig varmeløsning, der både tilgodeser miljøet, og forsamlingshusets økonomi.

Vi har i den forbindelse været lidt udfordrede af, at vores gamle oliefyr mente, at det havde aftjent sin værnepligt, og egentlig var mest stemt for at hæve sin velfortjente pension – og den langsigtede løsning ikke lige var klar til at springe ind og overtage tjansen.
Men i kraft af et par af forsamlingshusets hjælpsomme og kreative støtter, er det lykkedes at overtale oliefyret til at holde skansen, indtil kontrakten med dets afløser falder på plads …. 🙂

Desuden har vi planlagt renoverings arbejde i huset – gulvet i store sal trænger til slibning og lakering.  Takket være vores gode kontakter, har vi velvillige sponsorer til dette projekt: XL-byg i Sorø låner os slibemaskiner, og Junkers sponserer gulvlak – tusind tak til såvel kontakter som sponsorer!

Sidst, men ikke mindst: Forsamlingshuset har fået bevilget 10.000 kr. fra Egholt fonden, som vil blive anvendt til at gøre vores kommende arrangementer endnu mere underholdende!