Sommer-status….

Selv om sommer-perioden traditionelt er lav-sæson for aktiviteter i forsamlingshus-regi, ligger vi skam ikke på den lade side…

Sidste arrangement inden ferien, sognedagen, var en stor succes og ikke mindre end 120 mennesker var samlet til spisning i forsamlingshuset.
Og spist blev der – blandt andet 39 kg svinekam, 35 kg kartofler, 16 agurker, 24 salat hovedet, 10 kg rabarber og så lige 15 liter sovs, der forsvandt som dug for solen:

sognedag

Stor tak til de velvillige bidragsydere, der havde sponseret lokalt dyrkede råvarer – og selvfølgelig til vores trofaste madhold for den glimrende tilberedning!

De planlagte renoveringsopgaver er nu vel overståede:  Gulvet i den store sal er slebet og lakeret – takket være vores handymand Ib Nielsen, der ene mand udførte denne store opgave.

Endelig har vi, som omtalt i sidste nyhedsbrev, fået afsluttet den foreløbige opgradering af varmeanlægget, så både fyr og kedel nu er miljøgodkendte.

Fortsat god sommer – vi glæder os til at se jer til grill-festen d. 8. august! 🙂